SALGS- OG LEVERANCEVILKÅR

Vigtig information om din aftale med POWER FUEL A/S

På denne og de følgende sider kan du læse de vilkår, som gælder for din aftale med POWER FUEL A/S. Vilkårene, der sendes sammen med aftalen og den fremsendte ordrebekræftelse fra POWER FUEL A/S, er grundlagt for aftalen mellem dig og POWER FUEL A/S.

§1 Parterne

Denne aftale indgås imellem kunden (herefter omtalt som ”kunden” eller ”du”) og POWER FUEL A/S, CVR 41077719, Jernholmen 6, 2650 Hvidovre (Herefter omtalt som POWER FUEL). Parterne er betingede og forpligtede efter aftalen. Du hæfter for betaling af de tjenester, der leveres i henhold til aftalen. Du hæfter også for betaling af de tjenester, der leveres i henhold til aftalen, hvis du lader en anden benytte din Betalingsservice.

§2 Aftalens indhold

Aftalen gælder for:

 • POWER FUELs leverancer, herunder levering af Schneider EV komponenter, installation eller certificering af installeret ladeboks og/eller brug af ladekort til opladning i Danmark og øvrige lande, som er beskrevet på hjemmesiden; powerfueltest.wpenginepowered.com.
 • POWER FUELs salg af udstyr såsom ladeboks, ladestander, ladestation eller andet udstyr og eventuel installation i forbindelse med køb af sådant udstyr.
 • POWER FUELs salg af serviceaftale og samhandel.

 

Afvigelser fra aftalen skal ske skriftlige for at være gyldige. Det fremgår af samhandelskontrakten, hvad der er indgået aftale om.

§3 Aftalens gyldighed

3.1 Generelt:

30 dages prøve periode

Prøveperioden er betinget af køb af ladeboks, som efterfølgende refunderes ved returnering. Returnering af ladeboksen skal ske inden for 30 dage for at gælde.
Ved returnering af ladeboks skal den fremsendes i original emballage, samt med alt originalt udstyr, for at vi kan refundere pengene. Elektrikerarbejdet ved etableringen af ladeboksen er ikke med i den gratis prøveperiode og kan ej heller refunderes, hvis det er købt via Power Fuel. Tilbuddet om refundering efter prøveperiode gælder udelukkende prisen på ladeboksen.

Registrering og behandling af oplysninger:

POWER FUEL behandler oplysninger i forbindelse med aftalen. Du kan se hvordan POWER FUEL behandler dine oplysninger i persondatapolitik, som du finder i vores app og på webadressen powerfueltest.wpenginepowered.com.

Fortrydelsesret:

For privatkunder (forbrugere), hvor bestilling sker via POWER FUELs webadresse, gælder reglerne om fortrydelsesret i forbrugeraftaleloven. Derfor har du som privat kunde ret til at fortryde denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage efter den dag, hvor du eller en, af dig angivet, tredjemand (ikke transportøren) modtager varerne, eller hvor aftalen om levering af en tjenesteydelse (service) blev indgået. Fortrydelsesfristen gælder også, når du bestiller flere varer i samme ordre, og varerne leveres enkeltvis (separate leveringer). I det tilfælde udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, hvor du eller en, af dig angivet, tredjemand (ikke transportøren), modtager den sidste vare. Hvis du som privatkunde vil bruge din fortrydelsesret, skal du sende en skriftlig besked (fx et brev eller en e-mail). Du har overholdt fortrydelsesfristen, hvis din besked er afsendt, inden fortrydelsesfristen på 14 dage er udløbet. Fortrydelses fristen gælder ikke på beskadigede, eller allerede installerede produkter.

Forbrugeraftaleloven gælder ikke når:

 • Bestillingen sker ved kundens fremmøde på POWER FUELs forretningssted eller hos en forhandler af POWER FUELs tjenester.
 • Bestillingen foretages af en erhvervsdrivende

Privatkunders returnering af varer

Du skal returnere varerne senest 14 dage fra den dato, hvor du har meddelt os om, at du fortryder dit køb.

Du skal returnere varen til: POWER FUEL A/S, Ørestads Boulevard 67, 2300 København S (Skal sendes direkte og ikke til pakkeshop, vi afhenter ikke pakker i pakkeshop)

 • Sørg for at varerne er forsvarligt pakket ind. 
 • Du har selv ansvaret for pakken/varen, indtil vi modtager den. 
 • Gem derfor postkvittering samt eventuelt ‘track and trace’ – nummer. 
 • Du skal selv betale udgifterne for returnering af varen. 
 • Bemærk, at vi ikke modtager paller sendt pr. efterkrav. 
 • Du skal vedlægge kvittering på varen, du sender retur. 
 • Hvis du kun returnerer en del af det leverede, skal du markere tydeligt på kvitteringen, hvilken varer du returnerer.

Tilbagebetaling ved brug af fortrydelsesret:

Hvis du som privatkunde fortryder dit køb eller din bestilling af en vare eller en tjenesteydelse inden for fortrydelsesretten, refunderer vi alle dine betalinger senest 14 dage efter, at vi har modtaget besked om din brug af fortrydelsesretten. Dette gælder også dine leveringsomkostninger. Vi refunderer dog ikke ekstraomkostninger til levering, hvis du har valgt en anden leveringsform end den billigste form for standard levering, som vi tilbyder. Vi gennemfører tilbagebetalingen med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved køb – i det omfang det er muligt – medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Du pålægges ingen former for ekstra omkostninger som følge af tilbagebetalingen. Hvis der er aftalt, at vi leverer tjenesteydelser til dig inden fortrydelsesfristen er udløbet, skal du betale for de ydelser, der allerede er levet til dig samt eventuelle rimelige omkostninger. Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskab og måden den fungerer på.

§4 Levering

POWER FUEL leverer i hele Danmark, dog ikke til Grønland og Færøerne. Omkostninger til forsendelse inden for Danmarks grænser og eventuel forsikring fremgår af den til enhver tid gældende prisliste. Dit ladekort vil blive aktiveret på det aftalte tidspunkt. Hvis vi ikke har en aftale om tidspunkt, aktiverer POWER FUEL abonnement og ladekort hurtigst muligt efter at aftalen er indgået. For tjenesteydelser vil leveringstidspunktet altid være efter udløb af fortrydel sesretten. Leveringstidspunkter fastlægges bedst muligt efter kundens ønske. Hvis POWER FUEL skal installere en ladeboks, så gives leveringstidspunktet med det forbehold, at de nævnte forhold under § 5, er opfyldt. Installationstidspunkt gives med forbehold for eventuelle forsinkelser som følge af forhold, der ligger uden for POWER FUELs kontrol.

§5 Bestemmelser for installation af ladeudstyr

5.1 Ejendomsret til ladeboks og ansvar for POWER FUELs udstyr:

POWER FUEL har ejendomsretten til kunden, ved den installerede ladeboks og POWER FUELs øvrige udstyr, herunder bimåler.

Hvis boligforening eller erhverv anvender egen måler, opkræves der for 4G data abennoment. Dette modregnes i eventuelle tilbagebetalinger, ad-ons eller andet mellemværende.

5.2 Installation og tilslutning af ladeboks:

Erhvervskunder kan via tredjemand eller POWER FUEL, få foretaget installationen af ladeboksen. Ved brug af tredjemand vil ladeboksen og andet udstyr leveres til kundens adresse, og POWER FUEL vil efterfølgende certificere installationen. Uanset hvem der foretager installation, skal tilslutning af ladeboks og certificering af installation foretages af POWER FUEL. For at POWER FUEL kan installere til den aftalte pris, skal både erhvervs- og privatkunder, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af ordrebekræftelsen/aftalen, kunne opfylde følgende krav:

 • Accept af, at der kan laves et hul i mur/bygningselement for at trække kablet til tilslutning af ladeboksen.
 • Den eksisterende elinstallation har virksom jordelektrode.
 • Den eksisterende elinstallation har den nødvendige effekt til rådighed for at kunne levere forsyning til ladeboksen.
 • Nødvendige og relevante tilladelser er indhentet på forhånd, herunder fra ejer eller administrator af ejendommen.

POWER FUEL foretager, hvis ikke andet er aftalt, en installationsforsikre med 32A kombirelæ i kundens eksisterende gruppetavle, og sikrer ud over det med et AC/DC-relæ. Der trækkes derefter minimum en 5×6 kvadrat som monteres i ladeboksen. Er det nødvendigt med ekstra føringsvej til kablet, fakturerer POWER FUEL dig som kunde pr. meter efter gældende prisliste, som findes til sidst i POWER FUELs salgs- og leverancevilkår.

5.2.1 Placering

Hvis du som kunde ønsker en anden placering af ladeboksen end den foreslåede, vil POWER FUEL imødekomme dette, såfremt det er muligt og mod betaling af de udgifter, der er forbundet hermed. Hvis du som kunde ønsker en udvidet tilslutning med andre elementer end indeholdt i en installation uden ekstra ydelser, etablerer POWER FUEL dette mod ekstra betaling. Hvis der mellem dig som kunde og POWER FUEL er indgået aftale om en individuel tilslutning af en eller flere ladebokse, gælder de særlige bestemmelser i ordrebekræftelsen i tillæg til disse vilkår

5.2.2 Fundament

I tilfælde af at POWER FUEL skal fremføre kabelforsyning og/eller datakabel til ladestationen, skal der være fremført rør med glat inderside. Der skal fremføres ét separat rør for hhv. data og 400V-forsyning. I hele rørets længde skal der være fremført funktionsdygtig træksnor. Kabelrøret skal ved buk og opføring have en bukkeradius på rørets dimension multipla 100:

 • 40mm rør = 40 cm bukkeradius
 • 60mm rør = 60 cm bukkeradius
 • 70mm rør = 70 cm bukkeradius
 • 90mm rør = 90 cm bukkeradius
 • 110mm rør = 110 cm bukkeradius
 • 160mm rør = 160 cm bukkeradius

Alle rør skal placeres center og centreres på fundament og ladestation jf. Schneider Electric’s anvisninger (se bilag). Fundamentets placering skal udføres iht. fremsendt tegningsmateriale fra kunden, hvorpå fundamentet skal udføres jf. Schneider Electric anvisninger (se bilag). Tavlekomponenter leveret i ampere over 100, skal placeres i tavlens nederste felt ved siden af tavlens kabelfelt, medmindre andet er aftalt og godkendt skriftligt. Ved forcering af overstående vil POWER FUEL, i det omfang det er muligt, færdiggøre arbejdet, hvortil der vil blive faktureret medgået tid jf. prislisten på side 9.

5.2.3 Installationstidspunktet

Kunden, eller en repræsentant, skal være til stede på installationstidspunkt og sørge for at POWER FUEL får uhindret adgang til at installere kombirelæ, ledningsføring og tilslutning af ladebokse. Får POWER FUEL ikke uhindret adgang på det aftalte leveringstidspunkt, er POWER FUEL berettiget til at fakturere dig som kunde efter gældende prisliste, som findes til sidst i POWER S i d e 5 | 8 FUELs salgs- og leverancevilkår. Eventuel ændring af installationstidspunktet skal ske mindst tre hverdage før det aftalte installationstidspunkt og skal meddeles skrif tligt til POWR FUEL på info@powerfuel.stagingkiss.dk – husk ordrenummer som reference i mailen.

5.3 Reparationer, flytning og returnering af ladeboks

Du skal som kunde selv sørge for at genetablere bygningsreparationer, som fx maling, pudsning og tapetsering, eller genetableringer efter byggetekniske forskrifter, som følge af opsætning, nedtagning eller flytning af installationer.

§6 Brug af ladeudstyr og opladningsløsninger

Ladeudstyret fra POWER FUEL må anvendes til opladning af alle nuværende typer af elbiler. Er uheldet ude, kan du ringe til POWER FUEL på: 53 70 40 30. Servicen kan benyttes hele døgnet og gælder inden for Danmarks grænser. Servicepriser kan blive oplyst ved mail eller telefon.

6.1 Ladekort:

Du får som kunde udleveret en eller flere ladekort og vil blive oprettet som kunde i vores app. Du er ansvarlig for, at ladekortet opbevares forsvarligt. Du skal destruere eller returnere et beskadiget ladekort til POWER FUEL. POWER FUEL ombytter mod betaling. Af sikkerhedsmæssige årsager oplyser POWER FUEL ikke koder – hverken telefonisk eller over sms.

6.2 Tab af ladekort:

Mister du dit ladekort til opladningskreditten, skal du straks ringe til POWER FUEL på telefon: 53 70 40 30, og få spærret ladekortet for at undgå misbrug. POWER FUEL kan kræve en skriftlig bekræftelse fra dig på spærringen, og i tilfælde af tyveri kan POWER FUEL kræve, at du anmelder forholdet til politiet. POWER FUEL er ikke ansvarlig for tab som følge af, at ladekort er bortkommet, beskadiget eller på anden måde defekt. Ladekortet tilhører POWER FUEL og skal destrueres eller returneres, hvis POWER FUEL kræver dette, herunder ved ophør af aftale. Indgreb, kopiering mv. af ladekort er ikke tilladt af andre end POWER FUEL.

§7 Tekniske ændringer og forstyrrelser

POWER FUEL kan til enhver tid uden varsel foretage tekniske ændringer m.v. i POWER FUELs ydelser og tjenester af hensyn til driften eller som følge af myndighedskrav. Ændringer kan betyde, at opladning ikke er mulig i kortere perioder. POWER FUEL tilstræber at gøre opladninger tilgængelige igen hurtigst muligt.

§8 Priser og betaling

POWER FUELs priser fremgår af den til enhver tid gældende prisliste, som findes sidst i POWER FUELs Salgs- og leverancevilkår. POWER FUEL tager forbehold for trykfejl, prisfejl, prisændringer og udsolgte varer. Du kan som kunde betale med de mest almindelige betalings- og kreditkort i danske kroner. POWER FUELs priser tillægges omkostninger som kreditkortudstederne opkræver af POWER FUEL. Prisen for bestilling trækkes ikke fra kundens konto, før produkterne er afsendt fra lageret til kunden.

8.1 Betalingsservice og fakturaer:

Power Fuel fremsender en faktura for alle ydelser og tjenester. Power Fuel er berettiget til at opkræve en omkostning for fremsendelse af faktura, medmindre kunden har tilmeldt sig Betalingsservice (BS). Betaler kunden via BS, er Power Fuel berettiget til at fremsende en elektronisk faktura og har ret til alene at give regningsoplysningerne på BS-oversigten og ikke fremsende en særskilt faktura.

8.2 Oprettelsespriser og betalingspunkter:

POWER FUEL kan opkræve en oprettelsespris, når aftalen indgås. Oprettelsesprisen vil fremgå af din samlede prisoversigt inden bestilling. Faste ydelser opkræves månedsvis forud. Forbrugsbetaling ved brug af ladekort samt øvrig betaling opkræves sædvanligvis bagud. Ved supplerende tjenester og services kan der kræves en hel eller delvis forudbetaling. Mindre beløb i POWER FUELs favør kan efter POWER FUELs valg overføres til næste faktureringsperiode. Beløbet forfalder til betaling den dag, der angives på fakturaen. POWER FUEL kan dog ændre betalingsdatoen til umiddelbart forfald, hvis POWER FUELs økonomiske risiko er forøget.

 

§9 Kundens misligholdelse

POWER FUEL kan deaktivere tjenesterne under aftalen, hvis det viser sig at du som kunde væsentligt misligholder forpligtelserne i denne aftale. Væsentlig misligholdelse er fx, men ikke begrænset til: Kunden undlader at betale efter forudgående rykkerprocedure. POWER FUEL afskæres fra at få adgang til udstyret ifm. Service, fejlsøgning mv. – uden aftale. Kundens afgivelse af urigtige oplysninger ved denne aftales indgåelse og efterfølgende manglende meddelelse om ændringer, hvorunder adresseændringer. Kunden tilslutter udstyr til ladeboksen som ikke opfylder kravene. Kunden enten disponerer over (sælge, udleje, pantsætte m.v.) eller foretager indgreb i POWER FUELs udstyr i strid med vilkårene i indgået aftale. Det anses ikke for en ophævelse af aftalen, hvis POWER FUEL afbryder tjenester. Når kunden har udbedret de forhold, der førte til væsentlig misligholdelse, kan POWER FUEL vælge at aktivere tjenester og genopsætte udstyret. Afbrydelse af tjenester giver ikke kunden ret til et afslag i betalingen af de faste udgifter i den periode, hvor kunden har misligholdt aftalen. POWER FUEL kan ved væsentlig misligholdelse betinge en genåbning af betalingsservicen og/eller ladekort med eventuelle restriktioner. I forbindelse med aktiveringen af betalingsservicen og ladekortet, er POWER FUEL berettiget til at opkræve en pris for aktivering.

§10 Opsigelse

10.1 POWER FUELs Opsigelse:

I tilfælde af kundens misligholdelse kan POWER FUEL opsige aftalen med en måneds varsel. En kunde, der ikke har betalt forfalden gæld, kan ikke indgå en ny aftale med POWER FUEL, før det manglende beløb er betalt. POWER FUEL kan til enhver tid opsige aftalen med et varsel på minimum tre måneder. Hvis aftalen ophører på grund af opsigelse eller misligholdelse, opgør POWER FUEL mellemværendet og foretager tilbagebetaling (refusion) eller opkræver differencebeløb. I tilfælde af POWER FUELs opsigelse på grund af kundens misligholdelse, hæfter kunden for den faste betaling i bindingsperioden. Jf. § 10.2 nedenfor.

10.2 Kundens opsigelse:

Privatkunder kan du opsige aftalen med et varsel på løbende måned samt efterfølgende måned. Mindstebetaling for perioden svarer til 6 måneder altså 294 kr. Opsigelse af aftalen og/eller supplerende tjenester og ydelser skal ske skriftligt til POWER FUEL og vil blive bekræftet i form af en ordrebekræftelse.
For erhvervskunder er aftalen uopsigelig i 12 måneder medmindre andet fremgår af aftalen. Erhvervskunden kan derefter opsige aftalen skriftligt med et varsel på tre måneder.

§11 Mangler og reklamationsret

Varerne er mangelfulde, hvis de ikke er i overensstemmelse med brugsanvisningen, som fremgår af POWER FUELs Hjemmeside. Varerne skal alene anvendes i overensstemmelse med brugsanvisningen. Ladeudstyret må anvendes til opladning af biler. Forbrugere har to års reklamationsret i henhold til købelovens regler fra varernes fremsendelse. Erhvervsdrivende har et års reklamationsret. Reklamation skal ske inden for rimelig tid og for forbrugere senest to måneder efter, at fejlen er eller burde være opdaget. Ved transportskade skal du som kunde dog reklamere til transportøren eller POWER FUEL inden for syv dage efter levering. Ved fejlmeldte varer, hvor de angivne fejl ikke konstateres eller skyldes forhold, som POWER FUEL ikke er ansvarlig for, vil POWER FUEL opkræve betaling baseret på medgået tid. Prisen fremgår af den til enhver tid gældende prisliste, som ses til sidst i POWER FUELs salgs- og leverancevilkår.

§12 Ansvar

Parterne er ansvarlige efter dansk rets almindelige regler, dog med nedenstående begrænsninger:

 • POWER FUEL er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, avancetab, tab af data, produktionstab, tab som følge af en aftale med en tredjepart, bortfaldes, misligholdes m.v. POWER FUELs erstatningsansvar er desuden beløbsbegrænset og kan således aldrig overstige et beløb svarende til det beløb, som du inden for de seneste 12 måneder har betalt POWER FUEL i henhold til aftalen.
 • POWER FUEL er ikke ansvarlig for fejl, nedbrud, forstyrrelser, strømkvalitet m.v. der kan henføres til andre udbydere, herunder leverandører af el, producenter eller netudbydere. Ligeledes er POWER FUEL ikke ansvarlig for skader eller tab, som kunden måtte lide, der kan henføres til brugerfejl, herunder, men ikke begrænset til, fejlopladning, skadelig software m.v.
 • Power Fuel er ikke ansvarlig for produkter, der ikke er købt gennem POWER FUEL. POWER FUEL tilsigter at følge kundens anmodning om ønskede opladningstidspunkter, men kan ikke garantere, at opladningen foretages i den økonomisk mest fordelagtige periode og er ikke ansvarlig, hvis dette måtte forekomme.
 • POWER FUEL er ikke forpligtet til at opfylde aftalen, hvis dette forhindres af omstændigheder, der er uden for POWER FUELs kontrol, herunder force majeure og pandemier, væsentlige afbrydelser eller forstyrrelser i tekniske- eller IT-systemer, som POWER FUEL ikke kunne have undgået eller overvundet uden urimelige omkostninger, eller som der ikke kunne have været taget højde for ved aftalens indgåelse.

§13 Overdragelse

Du kan som kunde, i særlige tilfælde med POWER FUELs samtykke, overdrage aftalen til tredjemand. POWER FUEL kræver i den forbindelse skriftlig godkendelse fra både kunden og tredjemand, og at forfalden gæld betales inden overdragelsen gennemføres. Ligeledes er POWER FUEL berettiget til at foretage en kreditvurdering af den nye kunde i forbindelse med overdragelsen, samt at opkræve en pris for overdragelsen af kunden. POWER FUEL kan uden kundens samtykke overdrage aftalen til Tredjemand.

§14 Markedsføring

Jeg giver samtykke til, at Power Fuel må kontakte mig via telefonopkald, e-mail og SMS/MMS med markedsføring af el og ladeløsninger. Samtykket må også bruges il at spørge mig, om jeg ønsker at udvide mit samtykke ift. markedsførings- og/eller databeskyttelsesreglerne. 

Samtykket kan altid tilbagekaldes Du kan læse i vores persondatapolitik, hvordan vi behandler oplysningerne om dig.

§15 Ændring af vilkår og priser

POWER FUEL gennemfører ændringer til fordel for kunden uden varsel.
POWER FUEL varsler væsentlige ændringer af vilkår og priser til ugunst for kunden. Varslingen sker
minimum en måned før ændringerne, og varsles med brev, e-mail, faktura, betalingsoversigt eller lignende.
Alle ændringer kan ses på POWER FUELs hjemmeside.
Du kan som kunde i forbindelse med væsentlige ændringer opsige aftalen med et varsel på mindst 14
dage til tidspunktet for ikrafttrædelse af ændringerne.

Div. Priser
Nøglefordelingsaftale:
• Ladekunder tilbydes f.eks. 2,50 kr. pr. kWh
• POWER FUEL A/S godtgøre 50 øre pr. kWh
• Køber beholder differencen iht. den indkøbte kWh med forsyningsselskabet .

Serviceaftale:
• 1-10 Ladestationer – 1000,00 kr. pr. måned.
• 11-40 Ladestationer – 750 kr. pr. måned.
• 41-100 Ladestationer – 500 kr. pr. måned

Ved køb af ladeboks har du 2 muligheder.

1. Ja tak, jeg ønsker service og refusion.

Ved valg af service kan du føle dig tryk i dit køb, hvis nu uheldet er ude. Vi er altid tilgængelig for dig, og sikrer at din ladeboks fungerer.

Med Power Fuels refusionsaftale får du 95 øre i refusion pr. opladt kWh. Uden særligt krav om at tegne en elaftale og uden binding.

Kort fortalt, her er hvorfor du skal vælge service- og refusionsaftale

Refusion er en tilbagebetaling af et beløb på 95 øre pr. kWh og fra 1. juli 2024 ændres dette til 87 øre pr. kWh inklusiv moms. Vi følger til enhver tid statens takst for refusion af strøm for opladning.

Hvis du bruger 300 kWh på at lade din elbil, så sikrer vi at du får din refusion der svarer til 285 kr. inkl. moms.

Dette tiltag er lavet af staten, men du skal aktivt søge om refusion for at få det ud fra dit forbrug – Det kan være en masse bekymringer, rettelser og spild af din tid at håndtere og dobbelttjekke.

Alt det kan vi håndtere for dig automatisk, så du er sikret at din refusion gennem vores refusionsaftale.

2. Nej tak, jeg ønsker ikke en service- og refusionsaftale.

Du får tilsendt ladeboksen direkte til dig, uden ekstra aftale.

Hvis du har bestilt ladeboks med installation:

Vi kontakter dig for at aftale tidspunkt for installationen.

Vores koordinator screener for opsætning af ladeboks.

Vi ankommer på aftalt tidspunkt og installere ladeboksen.

Vi kører først når det virker.

Hvad er en standard installation?

Du vil blive kontaktet af vores installationsteam indenfor 2 arbejdsdage i hverdagene i tidsrummet kl. 8.00-15.00

Power Fuels ladeløsning til private, sikrer en godkendt installation af dygtige elektrikere.

I vores standard installation klargøres din installation til 11kW,  det vil sige, vi installerer 5G 4mm kabel.

Din nuværende installation skal overholde gældende lovgivning.

Vores elektrikere installerer en 20 ampere sikring, da en typisk husinstallation er forsikret med 25 ampere i vejen fra Netselskabet. Opgradering af sikringen til 32 ampere (22kW), er en ekstra ydelse vores installatørpartner vil opkræve.

Vores standard installation indeholder:

 • Kørsel til adressen (tillæg ved ikke bro-faste øer).
 • Oplægning af 10 meter 5G4mm kabel
  (Kablet mellem din eltavle og ladestanderen)
 • Installation af sikring i din eksisterer eltavle.
 • Opsætning og montering af din ladeboks.
 • Konfigurering og test af din ladeboks.
 • Gennemgang af hvordan din ladeboks virker med Power Fuel App.

Evt. gravearbejde skal foretages inden installation af din ladeboks. Kabelrenden skal være 40 cm. dyb og 25 cm. bred. Vores installationspartner skal oplyses herom, inden de ankommer til adressen og minimum 2 dage før.

Er der ikke tilstrækkelig 4G i dit område, skal din husstand stille wifi til rådighed. Hvis grænseværdien overstiger -75 dBm anbefaler vi konfigurering til wifi. Såfremt signalet ikke er tilstrækkeligt, vil vores montører tilbyde køb af en wifi-extender til montering i din 230V stikkontakt.

Læs også den fulde beskrivelse her:

https://powerfuel.stagingkiss.dk/hvad-er-en-standardinstallation/

Udskiftning af eksisterende ladeboks

Har du installeret en ladeboks udført af en autoriseret elinstallatør, skal du blot bestille en udskiftning, som indebærer følgende:

 • Autoriseret etableret installation af eksisterende boks.
 • Demontering af eksisterende boks.
 • Der skal være et foransiddende RCCB (kombirelæ enten 16A eller 20A).
 • Montering, tilslutning, konfiguration og test af den nye ladeboks.
 • Gennemgang af ladeboksen og Power Fuel app.

Hvad indeholder en el- og refusionsaftale?

Hej, beklager at siden ser lidt speciel ud – Vi arbejder på det

08/04-2024

Kontakt os

Udfyld formularen og så vender vi tilbage til dig.